2012-04-18

Virkad tvättlapp

Virkad i grovt lingarn i en teknik som heter våffelvirkning eller reliefvirkning.

Inga kommentarer: